Weer een stap verder

Jij bent geweldig!
Slechts nog één code verwijderd van je cadeau

B3573,

W47 KN4P D47 J3 D47 W157! 
N09 3V3N 3N J3 H3B7 H37 C4D34U.

33N L447573 C0D3 15 N0D19 0M H37 73 H4L3N,
33N W00RD V3N N393N L3773R5. 009 V00R D3741L?
Z00M 33NS 1N 0P H37 BL33DJ3 M37 D3 B4LL0N 3N D3 P1JL.

0P H37 8391N W45 D17 M155CH13N M031L1JK 0M 73 L3Z3N,

M44R 1NM1DD3L5 LUK7 H37 VR1J 44RD19, 70CH?
NU W373N W1J 00K Z3K3R D4T J3 933N C0MPU73R B3NT,
M33R B3R3ND 0F 33N L13V3 0NB3K3ND3

903D, V3RV0L93N5 D1M D3 L1CH73N 3N
V3RW4RM V00RZ1CH719 H37 8L4D
W44R J3 33RD3R D3 U17L39 0P V0ND 
H0U D4N H37 P4P13R V00RZ1CH719 80V3N D3 VL4M. 
K1JK U17, V3RW4RM H37, N137 V3R8R4ND3N!
L447 3V3N7U33L 33N 0UD3R M33K1JK3N

N09M44LS K1JK U17 3N H3B G3DULD.

V33L 5U5535 M37 D3 44NW1JZ1NG 0P H3T 8L4D.
0P N44R H37 L447573 C0D3W00RD!

J3 VR13ND3N

Het laatste codewoord (9 letters) = .........


Hulp Nodig?

Kom je er niet uit? Hieronder ga je naar de link pagina.